Minggu, 19 Mei 2013

SMP PASUNDAN 1 BANJARAN


Jl. Stasiun Timur No. 65 Banjaran-Bandung
SAKARATUL MAUT 
Karya : Kang Jajang Tea

Lain meureun jeung ciptaan
Estu ieu kanyataan
Urang pasti ngarandapan
Awak nyawa papisahan

Jalma anu keur sakarat
Nyawa ngangseg mapay urat
Taya daya pikeun lumpat
Dicabut ku Malaikat

Hirup nu keur suka betah
Nganteur nafsu jeung amarah
Henteu inget bakal pindah
Ngabujeng ka alam barjah

Meunang ti suk-suk ti dung-dung
Loba dipake adigung
Embung bakti kanu Agung
Sholat Zakat ngaji embung

Ibadah ka teler-teler
Nepika nyangirah ngaler
Nangkarak di gulanggaper
Raga ngajepat ngagoler

" WAKTU "
                                                                   Karya : Jjg

Detik ke detik terasa setitik; Menit ke menit begitu sedikit; Jam ke jam terus terpejam;

Hari ke hari terus berlari; Minggu ke minggu terus menunggu; Bulan ke bulan cepat berjalan

Tahun ke tahun terus mengalun; Waktu ke waktu terus berlalu; Masa ke masa tidak terasa

Bila ajal telah tiba; Mati menanti; Maut menjemput; Ijrail menguntil

Lahat menganga; Kubur terukur; Munkar tersadar; Nakir telah hadir

Raga tak berdaya; Jiwa kan kecewa; Siksa kan terasa

Jika iman tak berteman

Taqwa tak terbawa

Sabtu, 11 Mei 2013

 ANIMASI GEDUNG SMP PASUNDAN 1 BANJARAN: DISINI
BARADE MAEN GAME ONLINE !!! WILUJENG MAEN...


Selasa, 02 Oktober 2012


SAPOTONG CARIOS

Assalamu'alaiku Wr. Wb.

Alhamdulillah ....

Puji syukur kahatur kanu maha ngatur tur maha luhur, pangeran nu murbeng alam, gusti numaha suci, pencipta alam semesta, Alloh SWT, nu parantos buktos karaos ku pribados dugi ka ieu waktos, masihan pirang2 kanikmatan, kasehatan, kasalametan, terutami nikmat iman sareng islam (Wain tauddu ni’matalloh latuh suuhaa = sing saha anu ngitung-ngitung nikmat Alloh, maka moal tiasa kaetang) . Oge ku karunia Mantena, urang sadayana, masih tiasa nohonan kawajiban silih wasiatan ku kasaean sareng kasabaran.
Shalawat sinareng salam mugia dilimpah curahkeun ka jungjunan nu ariman nabi akhirul jaman, panutan kasalametan, pamingpin para muttaqin, jawara nu pinuh taqwa, nabi anu pinuji, anu nyinarkeun cahaya kebenaran, ngaberantas kasesatan nyaeta Nabi Muhammad SAW.
Oge teu hilap ka Kulawargana, para sahabatna, tabi’in tabi’inna, dugi ka urang sadayana, anu salamina teguh pengkuh tur patuh , nyekel pageuh, teteg panceg, nyekel deleg, turut tumut, taat kana amanat, teu unggut kalinduan teu gedag ka anginan, istiqomah dina manah, teu galideur dina bener, dina nanjeurkeun kayakinan nu dicandak ku jungjunan, tur paheut meungkeut mika meumeut mika geugeut ajaran Islam.

Danget ieu pribados bade nyobian ngiring cumarios, ngaharewos, sok sanaos teungangge artos, atanapi bau waos, nyorocos ti poporongos bari teu kahartos, anu tangtos moal totos-totos, di dunia maya nu masih polos...... ah... atos.

KUNJUNGI : http://sakinacendikia.webnode.com/


https://sites.google.com/site/blogjajang/jam%20musik%20pasundan%20yes%20okey.swf?